Výstava v Třebívlicích

 

Výstavu akad. malíře Mgr. Karla Kupky v Třebívlicích zahájil ThDr. Patrik Maturkanič. Atmosféru
v příjemném prostředí muzea Ulriky von Levetzow ozvláštnily Dvořákova Polonéza a Humoreska. 
Sešli se malířovi známí, umělci i příznivci, a vzdálenější návštěvníci uvítali milé pohoštění, zajištěné
obcí Třebívlice. Vystavená díla se velmi líbila - a za možnost umístění v tak krásném prostředí
patří Třebívlicím dík!

Fotogalerie:

Záznamy: 1 - 12 ze 12

Výstavu Mgr. Karlu Kupkovi uspořádala Alena Melicharová a rodina Jiříkova.