Mgr. Karel Kupka, akademický malíř

     

 

Narodil se 19.4.1932 v Postupicích u Benešova, do roku 1971 žil v severních Čechách, v Ústí nad Labem a naposled v Děčíně. Absolvoval Gymnázium v Teplicích, vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, poté pokračoval na Vysoké škole pedagogické a dále na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy obory výtvarné umění, dějiny umění a dějepis. Jeho učiteli byli profesor Karel Lidický, profesor Cyril Bouda, ale k uměleckému zrání přispěl i jeho otec, akad. malíř Karel Kupka, a rovněž společné působení s takovými umělci, jako Vincent Beneš a Alois Moravec.
Více než třicet let žil Karel Kupka v jižních Čechách. Měl optimistický pohled na svět, který se odrazil jak v krajinářské tvorbě, tak kyticích a květinových zátiších. Ilustroval knihy pro dospělé i pro děti, je známý u nás doma i v zahraniční. Autorce Aleně Melicharové ilustroval osm knížek. Uměl jemné kresby, půvabné akvarely i zářivé oleje, ale především dokázal obrazy přinášet radost.
Známý malíř, ale především dobrý člověk Karel Kupka zemřel 21. července 2013. 

 

 

                                       

 Známý malíř a především dobrý člověk Zkkkjkidd