Životopis 

       Stanislava Alena Melicharová – 7.5. 1938 Kolín

          Básnířka a spisovatelka, píše pod jménem Alena Melicharová.

        Absolvovala Pedagogickou školu v Teplicích, učila v Jeníkově, Hrobu a Duchcově. Nejprve

se věnovala výtvarné činnosti, později převládlo psaní. První básnické sbírky ilustrovala svými

kresbami, vystavovala s výtvarnou skupinou „D“ při státním zámku v Duchcově. Od roku 2002

je členkou Severočeského klubu spisovatelů v Ústí nad Labem, od roku 2006 řádnou členkou

Obce spisovatelů ČR v Praze. V roce 2004 začala spolupracovat s akad. malířem Mgr. Karlem

Kupkou, ilustroval jí osm knížek.

      Práce autorky najdete v antologiích Severočechů „Odlesky z řeky poezie“, „Kde se země

provinila“ a „Jen krůček od tajemství“, zúčastnila se i obou severočeských almanachů. Do

informační publikace „WHO´S WHO – Kdo je kdo v Obci spisovatelů“ byla zařazena v roce

2008. V tomto roce vyšla také její poema „Ulrika“ v esperantu jako časopisecká příloha ve

Francii a o rok později v USA. V česko - německé verzi s přebásněním německého básníka

Michaela Wolfa byla „Ulrika“ evidována v archivu Goethova muzea ve Výmaru.

      Autorka se zúčastnila i almanachů české poezie „Rybáři odlivu“, „Řezbáři stínů“, „Řeka

úsvitu“ a „Delty domovů“, a také antologie Severočeského klubu spisovatelů „Slunce v

hodinách“. Její básně jsou v „Almanachu Obce spisovatelů ČR 2017“, i v několika ročnících

almanachů „Literáti na trati“. V publikaci „Okna a domovní znamení“ navázala spolupráci

s autorkou keramických prací Alenou Marií Kartákovou.

     Alena Melicharová je autorkou 21 knížek. V roce 2010 získala na Polabském knižním

veletrhu v Lysé nad Labem 1. cenu za básnickou sbírku „Řekni to květinou“. V roce 2018

obdržela cenu pod Obcí spisovatelů ČR nazvanou „Mobelovo uznání“ za dílo „Barevné

sonety.“ V roce 2019 byla zařazena do „Encyklopedie osobností České a Slovenské republiky

BHP“ – BRITISH PUBLISHING HOUSE LTD.

     V roce 2021 jí vyšla další básnická sbírka „Pražské sonety“. Přispěla i do almanachu

„Vesmír slov“, a v roce 2024 byla opět zařazena do „Encyklopedie osobností České a

Slovenské republiky BHP“.

    Alena Melicharová žije v Košťanech u Teplic.

   -