R E C E N Z E

    Básnířka Alena Melicharová, autorka řady úspěšných knížek přichází s novou sbírkou nazvanou BAREVNÉ SONETY. A opět má šťastnou ruku.

    Podle Slovníku spisovného jazyka je sonet forma lyrické básně o čtrnácti verších, z nichž prvních osm tvoří dvě čtyřverší, zbylé dvě strofy trojverší, obvykle se zvláštním rytmem. Tím jsou regule dány, a to je taky důvod, proč se sonet v pracích českých básníků příliš neobjevuje.

   Alena Melicharová nejenže respektuje podmínky, ale dokázala texty naplnit životaschopností, a to platí o každém čísle sbírky. Navíc není monotématická, je otevřená všem vjemům kolem sebe a vrací je přetavené svou osobní upřímností.

   BAREVNÉ SONETY jsou prostě pro milovníka poezie pohlazením, a je nutno autorce projevit uznání... S textem harmonují obrazy květin Karla Kupky, vhodně použité jako ilustrace.

                             
                     Ladislav Muška


 

recenze ke knížce 2018

 

 

Článek v časopise ECHOSENIORŮ

Echosenioru.pdf  

 

 

 

 

 
 

 

                                                          

 

 

 

03.12.2013