Zápraží chalupy - ve střeše okna ateliéru

Zápraží chalupy - ve střeše okna ateliéru